1. Do hry vstupuji dobrovolně, na vlastní nebezpečí, vědom si všech rizik, které mohou s hrou souviset.
 2. Vždy budu mít během hry nasazenou ochrannou obličejovou masku tak, aby mi chránila obličej. Masku mohu mít sundanou pouze ve shromažďovací zóně k tomu určené.
 3. Jsem si vědom, že během hry mi můžou vzniknout drobná poranění od zásahu kuličkou a také si jsem vědom, že mi může takto vzniknout i škoda na oblečení nebo vybavení.
 4. Na hrací plochu vstupuji dobrovolně a jsem povinen se s ní nejprve dostatečně seznámit. Jsem si vědom, že na hrací ploše mi mohou vzniknout zranění související s terénem hrací plochy. Do areálu hřiště vstupuji na vlastní nebezpečí.
 5. Nikdy nebudu střílet směrem k osobám, které nemají nasazenou ochrannou obličejovou masku. Pokud si nejsem jist, že ve směru, kterým střílím, se nachází osoby s nasazenou ochranou obličejovou maskou, tak tímto směrem nebudu střílet.
 6. Pokud během hry zpozoruji, že v prostoru ohroženém střelbou se nachází osoba nebo osoby nemající nasazenou ochrannou masku, ihned zastavím střelbu a dostatečně jasně upozorním na tuto skutečnost.
 7. Jsem povinen se seznámit s funkcemi značkovače a jeho provozem. Bez dokonalé znalosti funkcí a provozu značkovače nevstoupím do hry.
 8. Mimo hru budu mít značkovač nastaven do polohy zajištěno a budu jej nosit vždy hlavní směrem k zemi.
 9. Nebudu nikdy provádět změny a úpravy na značkovači.
 10. V případě, že jsem byl ze hry vyřazen, mám nějakou závadu na vybavení, nechci se dále účastnit hry, ztrácím orientaci (silně zamlžená či jinak znečištěná maska) nebo z jiných důvodů nebudu schopen pokračovat ve hře, zvednu ruku a odejdu do shromažďovacího prostoru, který bude určen na začátku hry.
 11. Nevstoupím nikdy do hry, když budu pod vlivem alkoholu, drog, léků nebo když z jiného důvodu nebudu schopen běžného úsudku.
 12. Vždy se budu řídit zásadou hry fair-play.
 13. Nikdy nebudu během hry (např. střelbou) a i mimo hru poškozovat cizí majetek. Nebudu lézt na stromy či střechy budov. Nikdy nebudu střílet na zvěř, vždy se budu chovat šetrně k životnímu prostředí.

Jsem si vědom, že v případě porušení výše uvedených pravidel nesu plnou zodpovědnost za vzniklou škodu, která mi může být způsobena anebo kterou můžu způsobit druhým. Beru na vědomí, že uvedená pravidla jsou platná do odvolání a jsou pro mě závazná.

Dárkové poukazy

Dárkový poukaz

Nevíte, co dát svým blízkým za dárek pod stromeček, k narozeninám nebo jiným významným událostem?

Kde nás najdete

Mapa kde nás najdete

Hřiště se nachází v lese (bývalý muniční sklad) poblíž krásného města Jemnice.

Fotky ke stažení

Foto ke stažení

Vyberte si akci, které jste se zúčastnili.